مراسم تاریخ کرمان والدین اطلاعیه اجرای طرح

مراسم: تاریخ کرمان والدین اطلاعیه اجرای طرح ژیمناستیک استعدادیابی ژیمناستیک اجرای طرح

گت بلاگز اقتصادی خرید یک پاکت 50 کیلویی سیمان چقدر آب می خورد؟

پاکت 50 کیلویی سیمان سفید اکباتان در بازار به قیمت 10 هزار و 300 تومان بفروش می رسد.

خرید یک پاکت 50 کیلویی سیمان چقدر آب می خورد؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار به شرح زیر است:

عنوان

بسته بندی

توضیحات

خرید یک پاکت 50 کیلویی سیمان چقدر آب می خورد؟

قیمت

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

پاکت 50 کیلویی سیمان سفید اکباتان در بازار به قیمت 10 هزار و 300 تومان بفروش می رسد.

7,300

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع 5 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,500

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران پوزولانی – کیسه ای

خرید یک پاکت 50 کیلویی سیمان چقدر آب می خورد؟

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,100

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران 325-1 – کیسه ای

پاکت 50 کیلویی سیمان سفید اکباتان در بازار به قیمت 10 هزار و 300 تومان بفروش می رسد.

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیك نوع 2 – کیسه ای

خرید یک پاکت 50 کیلویی سیمان چقدر آب می خورد؟

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک 325-1 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه نوع 2 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,800

سیمان ساوه 325-1 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه پوزولان – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,600

سیمان شمال(جاجرود) نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان فیروزكوه نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,500

سیمان سبزوار نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان جوین نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,500

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران فله – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

130,000

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع 5 – تنی

فله نوع 5

تحویل درب کارخانه

132,000

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران 325-1 – تنی

فله 325-1

تحویل درب کارخانه

0

سیمان شمال – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیك – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک 325-1 – تنی

فله 325-1

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه فله – تنی

فله ظاهر 2

تحویل درب کارخانه

121,000

سیمان فیروز كوه – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

117,000

سیمان سفید ساوه – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

123,000

سیمان سفید بنوید – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

65,000

سیمان سفید بنوید – کیسه ای

پاکت 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

12,000

سیمان سفید بنوید – کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

9,800

سیمان سفید شرق – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,500

سیمان سفید شرق – کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,800

سیمان سفید ارومیه – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

9,000

سیمان سفید شمال – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,400

گچ سمنان نوع 1 – کیسه ای

كیسه 40كیلوئی

تحویل درب کارخانه

1,900

گچ سمنان زمرد – کیسه ای

پاکت 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

1,750

گچ سمنان جام – کیسه ای

كیسه 40كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ سمنان حریر – کیسه ای

كیسه 40 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ سفید كاری جبل – کیسه ای

كیسه 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

2,600

گچ سفید كاری ساوه – کیسه ای

كیسه 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

2,000

گچ سفید كاری – کیسه ای

جبل متین ، 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ ابزارزنی جبل – کیسه ای

كیسه 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

3,100

گچ گیپتون کشور عزیزمان ایران – کیسه ای

کیسه 30 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

8,200

دیوار گچی کشور عزیزمان ایران – متری

هر 3 قالب 1 مترمربع میباشد

تحویل درب کارخانه

7,400

سیمان سفید اکباتان – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,300

سیمان سفید اکباتان – کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,800

سیمان نائین ظاهر 2 – کیسه ای

پاکت 50کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,000

سیمان نائین ظاهر 2 – تنی

فله 2

تحویل درب کارخانه

80,000

اتنهای خبر/

واژه های کلیدی: ایران | سیمان | کارخانه | مصالح ساختمانی | سیمان | آجر | قیمت | بازار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog